ELEV
Ansøgning og pris

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om optagelse på Gymnastikefterskolen Stevns skal ske per brev eller mail i underskrevet stand. Der optages som udgangspunkt kun elever for ét skoleår, men i enkelte tilfælde kan man fortsætte som 2.årselev. Muligheden for at være elev i to år, vil blive vurderet i elevens første semester.

Når Stevns modtager ansøgningen sendes bekræftelse for modtagelse. Optagelse er først endelig efter besøg, samtale og indbetaling af administrationsgebyr. Datoer på ovennævnte følger.

Hvis forældres e-mail er angivet i ansøgningen, vil denne blive benyttet til hovedparten af fremtidig korrespondance.

Hent og udskriv ansøgningsblanketten i navigationen til højre.

Pris for et skoleår

Da ugeprisen for at gå på efterskole er afhængig af den samlede husstandsindkomst, er det ikke her muligt at oplyse den ekstakte pris.

Derfor henvises til Efterskolernes Sekretariat, hvor en præcis beregning kan foretages. Følg link her

Økonomiske begreber

Det kan godt være svært at gennemskue, hvad der ligger bag skolers forskellige økonomiske begreber. På Stevns opererer vi med begreberne “a conto betaling”, ”depositum” og ”afbrydelsesgebyr”. Dokumentet “Økonomi” i downloadkolonnen til højre herfor beskriver, hvordan vi definerer disse begreber.

Individuel elevstøtte

Der er mulighed for at søge om individuel elevstøtte for familier, hvis økonomiske situation er blevet væsentligt forandret i forhold til situationen to år tidligere på grund af fx arbejdsløshed, sygdom, eller hvis samboende flytter fra hinanden under efterskoleopholdet. I dette tilfælde er der mulighed for at få en individuel forhøjelse af elevstøtten og dermed nedsættelse af skolepengene. For yderligere information kontakt kontoret.