ELEV
Retningslinjer

Skolens regler

Tre overordnede hovedregler…

• Absolut intet indtag af alkohol.
• Absolut ingen brug af euforiserende stoffer, så længe man er elev på skolen.
(Det være sig også i weekender og lignende!)
• Natterend accepteres ikke…

Generelle regler

Mobning

Skolen tolererer ikke mobning, og arbejder målrettet på, at dette ikke forekommer. I tilfælde af mobning sætter vi massivt ind for at komme dette til livs.

Baderegler

Badning og ophold på stranden skal altid foregå efter aftale med en lærer.
Man må gerne opholde sig på stranden uden lærertilsyn – dette skal aftales.

Cykelhjelm

Af sikkerhedshensyn pålægger vi den enkelte elev at benytte cykelhjelm, hver gang man benytter sin cykel.

Overnatning i andet lokale

Som udgangspunkt sover man på eget værelse. I tilfælde af, at ens værelseskammerat ikke er på skolen, kan man med tilladelse fra en lærer, overnatte på et andet værelse. Låne-madras findes i gymnastiksalen. I tilfælde af, at man låne fraværende kammerats seng, skal dette ske med accept fra vedkommende.

Madrasser

Madrasserne i sengene skal blive i sengene. Hvis man har fået lov til at overnatte på et andet værelse, så hentes madras i depotrummet i den gamle gymnastiksal. Efter overnatning lægges madrassen retur til depotrummet.

Flytte møbler

Af hensyn til brandreglement og møblernes holdbarhed skal inventaret på værelser, afdelinger og opholdsrum blive hvor de som udgangspunkt er placeret.

Ture ud ad huset

Ture ud ad huset (for eksempel til Lyderslev, Rødvig og Store Heddinge) skal altid noteres på lærerværelset. Måltider er, trods ture ud af huset, obligatoriske.

Måltider

Skolen står som udgangspunkt for tre store måltider og tre mellemmåltider om dagen.
De tre store måltider er morgenmad, middagsmad og aftensmad. Til disse måltider er der mødepligt. Mellemmåltiderne ligger om formiddagen, eftermiddagen og om aftenen. Mellemmåltiderne er frivillige.

Spisesalen

Det er ikke tilladt at bære hovedbeklædning i spisesalen.
I spisesalen skal overtøjet hænges i forgangen – der er knager til formålet! Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at være barfodet i spisesalen.

Telefoner

Når man befinder sig på skolen, forefindes mobiltelefoner kun på egen afdeling. Hvis man derimod er ud ad huset, forventer vi at man medbringer sin telefon. (telefonnummer noteres på lærerværelset). Telefonen kan selvfølgelig også benyttes i undervisningssituationer, hvis dette er planlagt fra lærers side.

Hallen

Hvis man deltager i fysisk aktivitet i hallen, så er man altid omklædt.

Privatliv

Mellem 22:00 og 08:00 er elevafdelingerne kun for afdelingens beboere.