Gymnastik og Idræt

Gymnastikken på Stevns er obligatorisk. Du har ugentligt 3 lektioner af 1½ time. Udgangspunktet er, at drenge og piger arbejder hver for sig, men vi vil i årets løb arbejde sammen med henblik på årgangens gymnastikopvisning. Skoleåret igennem vil vi deltage i gymnastikopvisninger over hele Sjælland. Vi vil også lave opvisninger til skolens egne arrangementer. I Gymnastiktimerne vil du arbejde med grundtræning, styrketræning, rytmiske sekvenser og spring. Vi forventer, at du deltager aktivt og er klar til at træne.

Udover den obligatoriske gymnastik skal vores 9.klasseelever også have faget idræt, da det er et obligatorisk fag i 9. klasse.

Undervisningen i idræt skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer. Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt. (Fra: Læseplan for faget idræt, uvm.)

Vi vil mere dybdegående arbejde med praksisområderne: Dans og udtryk, kropsbasis, boldbasis og boldspil, redskabsaktiviteter, ”løb, spring og kast” og fysisk træning.

Eleverne skal til prøven endvidere trække et temaområde, som enten kan præciseres af læreren eller vælges af eleverne selv.

Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.

default
Post Written by