FAGLIGT
(Dansk) Fag

Sorry, this entry is only available in Danish.

 • Linjefag
  • Dans

   Danselinjen er ny linje fra skoleåret 2016-2017

   På danselinjen får du mulighed for at supplere gymnastikken, videreudvikle dig som danser og udfordre dig inden for linjens hovedgenrer: moderne dans, hiphop og house – uanset hvilke erfaringer du har, når du starter på skolen! Hver af stilarterne har deres undergenre, og du vil i løbet af året blive præsenteret for eksempelvis wacking, floorwork og improvisation.

   Som danser er kroppen dit værktøj, hvilket betyder, at en god grundfysik er vigtig. Derfor vil du blive styrket teknisk og kreativt som danser. Igennem året arbejdes der på linjen med forskellige danseprojekter, der vil øge dine evner inden for musikalitet, samarbejde, skabelse af egne koreografier og dét at stå foran et publikum og gi’ alt, hvad man har – både på og uden for skolen.
   Dans kan udtrykkes og opleves i mange sammenhænge – blandt andet i form af scenekunst. Her har skolen en stor fordel ved at ligge tæt på Danmarks kulturhøjborg – København.

   Det forventes, at du har åbenhed, gåpåmod og engagement – men så kan du også glæde dig til dansetimer med masser af sved, musik, fokus og energi!

   Grand Prix

   Dette linjefag er et konkurrencehold.
   I dette fag har du mulighed for at komme til efterskole DM i Gand Prix. Grand Prix gymnastik er en holdsport, hvor man er ca. 8-10 gymnaster på gulvet. Denne gymnastikform er meget feminin, blød og æstetisk. Der bliver konkurreret i 2 discipliner. En fri serie uden håndredskaber og en serie med håndredskab. Det er en forudsætning, at man har gået til gymnastik før, men ikke at man har gået til Grand Prix, men du skal have viljen til at lære, vise engagement og have en stor portion gå på mod. Der vil blive omkostninger i forbindelser med køb af dragter/kjoler. Du skal vælge dette linjefag, hvis du søger nye udfordringer, gerne vil knokle igennem, og hvis du er en team player, som gerne vil prøve at komme i konkurrence.

   TeamGym

   Denne linje er en konkurrencelinje. Konkurrenceformen, har lange traditioner på Gymnastikefterskolen Stevns. Flere Danske- og Nordiske mesterskaber i junior og ynglingerækken er det blevet til. På linjen arbejder vi målrettet med både rytme og spring – og der ”nørdes” virkelig igennem med teknik, stil, udstråling og ensartethed. Du kan forvente, at det til tider bliver rigtig hårdt og du skal være indstillet på at bidrage og kæmpe – til gengæld lover vi dig de fedeste oplevelser. Vi kan ikke garantere at alle kommer i konkurrence – vi sætter altid det bedst mulige hold og kæmper for det bedst mulige resultat. Vi håber at du vil være en del af holdet! Konkurrenceaspektet er vigtigt ved dette linjefag – man skal altså kun vælge TeamGym hvis man har lyst til at være med til konkurrencer. Årets helt store mål på TeamGym-linjen er Efterskole DM! Vi ønsker desuden på Teamgymlinjen at samarbejde med jeres TeamGym klubber om at I, hvis I ønsker det, kan deltage ved Junior DM med jeres normale forening. Også landshold samarbejdes der med, så træningsmål og –planer overholdes. Man behøver ikke at have dyrket TeamGym før – men man skal have lyst til at konkurrere i disciplinerne: Rytme, Bane og Trampet. Og man skal vælge en springlinje som 2. prioritet – da TeamGym er en overbygning på disse! Undervisere på linjen er erfarne TeamGym instruktører, der alle er aktive på førende danske klubhold eller som gymnaster på landshold.

   Friluftsliv

   Friluftsliv er for dig, som elsker at bruge din krop i naturen og få fede, sjove og hyggelige oplevelser sammen med andre under åben himmel.
   Gymnastikefterskolen Stevns har fantastiske muligheder for et spændende og varieret friluftsliv. Vi tager udgangspunkt i vores naturlejrplads, der ligger lige i nærheden af skolen, og vi skal arbejde med alt fra udfordrende gruppedynamik til hyggelig madlavning over bål. I området omkring efterskolen er der ideelle omgivelser til vandring, kano, kajak og mountainbike og alle mulige andre slags naturoplevelser.
   Friluftslivet handler i høj grad også om at komme på tur! Derfor skal vi i løbet af året på tre større ture; en kajaktur i efteråret, en skitur om vinteren og en kano/vandretur i foråret. På disse ture gør vi brug af alle de ting, vi har lært om teknik, udstyr, orientering, samarbejde og lejrliv.
   Hvis du vælger friluftsliv på Stevns, er der stor sandsynlighed for, at du kommer til at fryse, svede, knokle og bande, men til gengæld er der også garanti for, at du kommer til at have det sjovt, rykke dine grænser og udfordre dig selv på den fede måde. Og når man sidder i aftenskumringen efter en god dag i naturen og rister skumfiduser over bål med sine nye bedste venner, er man ikke i tvivl om, at naturen er noget helt specielt…

   Drengefodbold

   På fodboldlinjen for drenge vil vi skabe en fodboldkultur, hvor udvikling, sammenhold og præstation er nøgleordene. På fodboldlinjen kommer drengene til at arbejde med deres individuelle færdigheder og kollektive forståelse for fodbold. Spillerne kommer til at udvikle deres taktiske, tekniske og fysiske evner på banen, og vi kommer til at analysere og vurdere egne præstationer og professionelle kampe. Rammerne om fodboldlinjen vil ligne dem, man kender fra klublivet, men med et touch af efterskoleliv. Vi skal deltage i efterskoleturnering og spille mod andre spændende modstandere, og ikke mindst se live-kampe og på linjefagstur.

   Rytme

   Du vil på rytmelinjen kunne fordybe dig i rytmegymnastikkens grundlæggende og videregående elementer.
   Du vil arbejde med den tekniske forståelse af de grundlæggende øvelser, videreudvikling af din koordination og det ekspressive bevægelsesudtryk.
   Derudover vil du stifte bekendtskab med forskellige bevægelsesformer- og genrer, og du vil møde en bred vifte af musikalske stilarter. Inspirationskilderne er alt fra ballet og jazz til street og moderne dans.
   Deltagelse på linjen kræver ingen særlig gymnastisk baggrund, men forudsætter både engagement og motivation.

   Spring

   På springlinjen har du mulighed for at fordybe dig i springgymnastikkens grundlæggende og videregående elementer i topmoderne, nybyggede springfaciliteter.
   Med udgangspunkt den enkelte vil vi arbejde med at forbedre grundtræning og teknik således at man får optimale muligheder for at lære nye spring . Som elev på Stevns springlinje vil man blive screenet af en fysioterapeut, ligesom der vil blive udarbejdet individuelle træningsplaner.
   Vi tror på at springgymnastikken er opbygget af mange forskellige grundelementer. Når man behersker disse og sætter dem sammen, er vejen til det færdige spring kort.
   På Stevns arbejder vi med tekniktræning, springmetodikker, powertumbling og funktionel grundtræning. Ydermere har vi med vores bungy rigs optimale muligheder for at fremelske luftsans i forbindelse med rotationer i luften
   Vi benytter de allernyeste træningsprincipper, ligesom brug af video mm til fejlretning er en naturlig del af hverdagen. Vi tilstræber at udfordre dig, således at du på efterskoleopholdet kan mærke en klar forbedring af dit springniveau.
   Deltagelse på springlinjen kræver ikke særlige gymnastiske forudsætninger udover engagement og motivation. Vil du noget ekstra med din springgymnastik, er denne linje lige noget for dig.

 • Obligatoriske fag i 9. klasse
  • Samfundsfag

   Eleverne vil i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

   Faget samfundsfag omfatter fire kompetenceområder: Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder. Målet for undervisningen er, at:

   – Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

   – Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

   – Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

   – Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

   Kristendomskundskab

   Eleverne vil i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

   Faget kristendomskundskab omfatter fire kompetenceområder: Livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner. Målet for undervisningen er, at:

   – Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.

   – Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

   – Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

   – Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.

   Historie

   Eleverne vil i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik, så de kan bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne vil blive fortrolige med dansk kultur og historie, og i undervisningen vil der inddrages punkter fra historiekanonen.

   Faget historie omfatter tre kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Målet for undervisningen er, at:

   – Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

   – Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

   – Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

   Gymnastik og Idræt

   Gymnastikken på Stevns er obligatorisk. Du har ugentligt 3 lektioner af 1½ time. Udgangspunktet er, at drenge og piger arbejder hver for sig, men vi vil i årets løb arbejde sammen med henblik på årgangens gymnastikopvisning. Skoleåret igennem vil vi deltage i gymnastikopvisninger over hele Sjælland. Vi vil også lave opvisninger til skolens egne arrangementer. I Gymnastiktimerne vil du arbejde med grundtræning, styrketræning, rytmiske sekvenser og spring. Vi forventer, at du deltager aktivt og er klar til at træne.

   Udover den obligatoriske gymnastik skal vores 9.klasseelever også have faget idræt, da det er et obligatorisk fag i 9. klasse.

   Undervisningen i idræt skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

   Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer. Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

   Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt. (Fra: Læseplan for faget idræt, uvm.)

   Vi vil mere dybdegående arbejde med praksisområderne: Dans og udtryk, kropsbasis, boldbasis og boldspil, redskabsaktiviteter, ”løb, spring og kast” og fysisk træning.

   Eleverne skal til prøven endvidere trække et temaområde, som enten kan præciseres af læreren eller vælges af eleverne selv.

   Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi.

   Biologi

   I biologi er hovedfokus at udvikle dine naturfaglige kompetencer. Målet med undervisningen er, at du får indblik i, hvordan biologi bidrager til vores forståelse af omverdenen i samspil med de andre naturfag.

   I løbet af året skal du lære om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og om hvordan vi anvender naturen og jordens ressourcer. Vi arbejder hen imod, at du skal kunne genkende, formulere og forholde dig til problemstillinger med biologisk indhold.

   Der anvendes varierede arbejdsformer, så din interesse og nysgerrighed over for natur, biologi og naturvidenskab udvikles.

   Undervisningen skal bidrage til, at du videreudvikler din bevidsthed og ansvarlighed over for vores natur og miljø både lokalt og globalt.

   Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

   Geografi

   Formålet med undervisningen i geografi er, at du tilegner dig viden om jordkloden, verdensdele, lande og grundlæggende principper i forbindelse med solsystemet. Dette med vægt på forståelsen af grundlæggende begreber, geografiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af geografi. Undervisningen skal give dig fortrolighed med geografiens arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i hvordan geografi – og geografisk viden – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

   Der anvendes varierede arbejdsformer, så din interesse og nysgerrighed over for geografi og naturvidenskab udvikles.

   Undervisningen skal bidrage til, at du videreudvikler din bevidsthed og ansvarlighed over for vores natur og miljø både lokalt og globalt.

   Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

   Fysik/kemi

   Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

   Faget fysik/kemi omfatter fire kompetenceområder: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

   Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

   Engelsk

   Der undervises efter de af ministeriet fastsatte læseplaner. I den daglige undervisning forventer vi, at du er aktiv og engageret.
   På FP9 arbejdes der primært med tale- lytte- og læsestrategier. Grammatikken arbejder vi også med bl.a. gennem øvelser og frie skriftlige opgaver. Skoleåret afsluttes med FP9-prøven.

   Dansk

   Vi forventer, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i timerne, og til gengæld tilbyder vi dig nogle gode arbejdsvaner, der kan give dig et godt udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb.

   Danskundervisningen er et forum for fordybelse og opdragelse til det omgivende samfund. Undervisningen sigter på at arbejde med aktuelle problemstillinger, diskussion og argumentation. Nøgleord for danskfaget er litteraturforståelse, analyse, kreativt tekstarbejde.

   I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i Dansk litteraturs kanon samt alle andre kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres. f.eks. alle skrevne tekster, billeder, reklamer, film og medier.

   På 9. klassetrin øves der jævnligt i retstavning som forberedelse til afgangsprøver. Det planlægges, at der som minimum afleveres fire stile året igennem.

   I løbet af skoleåret er der enkelte dansk-temadage, hvor vi bryder skemaet op.

   I årsplanen er der også afsat tid til OSO- og projektopgaveskrivning.

   Matematik

   På Gymnastikefterskolen Stevns bliver eleverne i 9. klasse undervist på FP9-niveau. Undervisningen på FP9-niveau er en naturlig viderebygning af 8. klasses matematikundervisning.
   Undervisningen på holdene er differentieret og målrettet de forskellige faglige niveauer, der er repræsenteret i klassen. Undervisningen veksler mellem forløb der er lærerstyrede, og forløb hvor eleverne arbejder mere selvstændigt. Dette skal ses i lyset af, at pensum på en efterskole er komprimeret på grund af de mange efterskoleaktiviteter, og hovedvægten ligger derfor på klasseundervisning.
   Planlægningen af den faglige undervisning tager sit udgangspunkt i “Fælles mål”, som er undervisningsministeriets faglige rettesnor.
   Inddragelsen af it i undervisningen ser vi som en selvfølgehed. Derfor arbejder vi med regneark og dynamiske geometriprogrammer året igennem, i de fagområder der lægger op til dette. I perioder vil computeren være elevens penalhus.
   Den daglige undervisning vil blive suppleret af afleveringsopgaver, der er fordelt hensigtsmæssigt over skoleåret. I december måned afholdes skriftlige terminsprøver – også i matematik.
   De afsluttende prøver i matematik er som udgangspunkt skriftlig matematik. Ydermere skal lodtrækker ministeriet et fag fra den naturfaglige blok, som kan være mundtlig matematik.

 • Obligatoriske fag på 1st
  • Gymnastik

   Gymnastikken på Stevns er obligatorisk. Du har ugentligt 3 lektioner af 1½ time. Udgangspunktet er, at drenge og piger arbejder hver for sig, men vi vil i årets løb arbejde sammen med henblik på årgangens gymnastikopvisning.

   Skoleåret igennem vil vi deltage i gymnastikopvisninger over hele Sjælland. Vi vil også lave opvisninger til skolens egne arrangementer.

   I Gymnastiktimerne vil du arbejde med grundtræning, styrketræning, rytmiske sekvenser og spring.

   Vi forventer at du deltager aktivt, og er klar til at træne.

   Matematik

   På Gymnastikefterskolen Stevns bliver eleverne i 10. klasse undervist på FP10-niveau hele året. Undervisningen året igennem er bygget op mod, at alle elever afslutter skoleåret med mundtlig og skriftlig prøve på FP10-niveau.
   Undervisningen foregår på stamhold, hvor eleverne undervises i de 3 obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik.
   Undervisningen på holdene er differentieret og målrettet de forskellige faglige niveauer, der er repræsenteret i klassen. Undervisningen veksler mellem forløb der er lærerstyrede, og forløb hvor eleverne arbejder mere selvstændigt. Dette skal ses i lyset af, at pensum på en efterskole er komprimeret på grund af de mange efterskoleaktiviteter, og hovedvægten ligger derfor på klasseundervisning.
   Planlægningen af den faglige undervisning tager sit udgangspunkt i “Fælles mål”, som er undervisningsministeriets faglige rettesnor.
   Den daglige undervisning vil blive suppleret af afleveringsopgaver, der er fordelt hensigtsmæssigt over skoleåret. I december måned afholdes skriftlige terminsprøver – også i matematik.
   Inddragelsen af it ser vi som en selvfølgehed. Derfor arbejder vi med regneark og dynamiske geometriprogrammer året igennem, i de fagområder der lægger op til dette. I perioder vil computeren være elevens penalhus.

   Dansk

   Vi forventer, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i timerne, og til gengæld tilbyder vi dig nogle gode arbejdsvaner, der kan give dig et godt udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb.

   Danskundervisningen er et forum for fordybelse og opdragelse til det omgivende samfund. Undervisningen sigter på at arbejde med aktuelle problemstillinger, diskussion og argumentation. Nøgleord for danskfaget er litteraturforståelse, analyse, kreativt tekstarbejde.

   I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i Dansk litteraturs kanon samt alle andre kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres. f.eks. alle skrevne tekster, billeder, reklamer, film og medier.

   Det planlægges, at der som minimum afleveres fire stile året igennem.

   I løbet af skoleåret er der enkelte dansk-temadage, hvor vi bryder skemaet op.

   I årsplanen er der også afsat tid til OSO- og projektopgaveskrivning.

   Vi tilstræber, at holdstørrelsen er omkring 20 elever, således at der er tid til dig i undervisningen.

   Engelsk

   Der undervises efter de af ministeriet fastsatte læseplaner. I den daglige undervisning forventer vi, at du er aktiv og engageret.

   Undervisningen i 10. klasse er naturligvis en faglig overbygning i forhold til 9. klasses pensum. Derfor stilles der også større krav. Der lægges stor vægt på tale- lytte- og læsestrategier. Grammatikken arbejder vi også intensivt med bl.a. gennem øvelser og frie skriftlige opgaver.
   I forhold til 9. klasse, skal du på dette niveau påregne at arbejde mere med grammatik og skriftlige opgaver, da FP10-prøven inkluderer en skriftlig prøve.

 • Obligatoriske fag på International
  • Gymnastik

   Gymnastikken på Stevns er obligatorisk. Du har ugentligt 3 lektioner af 1½ time. Udgangspunktet er, at drenge og piger arbejder hver for sig, men vi vil i årets løb arbejde sammen med henblik på årgangens gymnastikopvisning.

   Skoleåret igennem vil vi deltage i gymnastikopvisninger over hele Sjælland. Vi vil også lave opvisninger til skolens egne arrangementer.

   I Gymnastiktimerne vil du arbejde med grundtræning, styrketræning, rytmiske sekvenser og spring.

   Vi forventer at du deltager aktivt, og er klar til at træne.

   Matematik

   På Gymnastikefterskolen Stevns bliver eleverne i 10. klasse undervist på FP10-niveau hele året. Undervisningen året igennem er bygget op mod, at alle elever afslutter skoleåret med mundtlig og skriftlig prøve på FP10-niveau.
   Undervisningen foregår på stamhold, hvor eleverne undervises i de 3 obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik.
   Undervisningen på holdene er differentieret og målrettet de forskellige faglige niveauer, der er repræsenteret i klassen. Undervisningen veksler mellem forløb der er lærerstyrede, og forløb hvor eleverne arbejder mere selvstændigt. Dette skal ses i lyset af, at pensum på en efterskole er komprimeret på grund af de mange efterskoleaktiviteter, og hovedvægten ligger derfor på klasseundervisning.
   Planlægningen af den faglige undervisning tager sit udgangspunkt i “Fælles mål”, som er undervisningsministeriets faglige rettesnor.
   Den daglige undervisning vil blive suppleret af afleveringsopgaver, der er fordelt hensigtsmæssigt over skoleåret. I december måned afholdes skriftlige terminsprøver – også i matematik.
   Inddragelsen af it ser vi som en selvfølgehed. Derfor arbejder vi med regneark og dynamiske geometriprogrammer året igennem, i de fagområder der lægger op til dette. I perioder vil computeren være elevens penalhus.

   Dansk

   Vi forventer, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i timerne, og til gengæld tilbyder vi dig nogle gode arbejdsvaner, der kan give dig et godt udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb.

   Danskundervisningen er et forum for fordybelse og opdragelse til det omgivende samfund. Undervisningen sigter på at arbejde med aktuelle problemstillinger, diskussion og argumentation. Nøgleord for danskfaget er litteraturforståelse, analyse, kreativt tekstarbejde.

   I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i Dansk litteraturs kanon samt alle andre kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres. f.eks. alle skrevne tekster, billeder, reklamer, film og medier.

   Det planlægges, at der som minimum afleveres fire stile året igennem.

   I løbet af skoleåret er der enkelte dansk-temadage, hvor vi bryder skemaet op.

   I årsplanen er der også afsat tid til OSO- og projektopgaveskrivning.

   Vi tilstræber, at holdstørrelsen er omkring 20 elever, således at der er tid til dig i undervisningen.

   Engelsk

   Der undervises efter de af ministeriet fastsatte læseplaner. I den daglige undervisning forventer vi, at du er aktiv og engageret.

   Undervisningen i 10. klasse er naturligvis en faglig overbygning i forhold til 9. klasses pensum. Derfor stilles der også større krav. Der lægges stor vægt på tale- lytte- og læsestrategier. Grammatikken arbejder vi også intensivt med bl.a. gennem øvelser og frie skriftlige opgaver.
   I forhold til 9. klasse, skal du på dette niveau påregne at arbejde mere med grammatik og skriftlige opgaver, da FP10-prøven inkluderer en skriftlig prøve.

 • Obligatoriske fag på Science
  • Fysik/kemi – 10. klasse

   Fysik/kemi er et helårligt tilbudsfag for elever i 10. klasse – det er dog obligatorisk for elever på linjen Science.
   I 10. klasse ønsker vi at lægge et ekstra fagligt niveau på din faglige viden. Derfor skal faget kun vælges, hvis du brænder for fysik og kemi. Sagt med andre ord: Vi betragter ikke faget som et ”holde-ved-lige” fag.
   Undervisningen er fordelt over to ugentlige moduler og tager udgangspunkt i, at eleverne skal have en både praktisk og teoretisk indgangsvinkel til faget og dets færdighedsområder. Da pensum grundet skolens mange andre efterskoleaktiviteter er ret komprimeret, betyder det i praksis, at arbejdet med forsøg oftest foregår i mindre grupper – mens de mere teoretiske overvejelser for en stor dels vedkommende er lærerstyrede. Derudover vil der forekomme afleveringsopgaver i passende tidsintervaller.

   Gymnastik

   Gymnastikken på Stevns er obligatorisk. Du har ugentligt 3 lektioner af 1½ time. Udgangspunktet er, at drenge og piger arbejder hver for sig, men vi vil i årets løb arbejde sammen med henblik på årgangens gymnastikopvisning.

   Skoleåret igennem vil vi deltage i gymnastikopvisninger over hele Sjælland. Vi vil også lave opvisninger til skolens egne arrangementer.

   I Gymnastiktimerne vil du arbejde med grundtræning, styrketræning, rytmiske sekvenser og spring.

   Vi forventer at du deltager aktivt, og er klar til at træne.

   Matematik

   På Gymnastikefterskolen Stevns bliver eleverne i 10. klasse undervist på FP10-niveau hele året. Undervisningen året igennem er bygget op mod, at alle elever afslutter skoleåret med mundtlig og skriftlig prøve på FP10-niveau.
   Undervisningen foregår på stamhold, hvor eleverne undervises i de 3 obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik.
   Undervisningen på holdene er differentieret og målrettet de forskellige faglige niveauer, der er repræsenteret i klassen. Undervisningen veksler mellem forløb der er lærerstyrede, og forløb hvor eleverne arbejder mere selvstændigt. Dette skal ses i lyset af, at pensum på en efterskole er komprimeret på grund af de mange efterskoleaktiviteter, og hovedvægten ligger derfor på klasseundervisning.
   Planlægningen af den faglige undervisning tager sit udgangspunkt i “Fælles mål”, som er undervisningsministeriets faglige rettesnor.
   Den daglige undervisning vil blive suppleret af afleveringsopgaver, der er fordelt hensigtsmæssigt over skoleåret. I december måned afholdes skriftlige terminsprøver – også i matematik.
   Inddragelsen af it ser vi som en selvfølgehed. Derfor arbejder vi med regneark og dynamiske geometriprogrammer året igennem, i de fagområder der lægger op til dette. I perioder vil computeren være elevens penalhus.

   Dansk

   Vi forventer, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i timerne, og til gengæld tilbyder vi dig nogle gode arbejdsvaner, der kan give dig et godt udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb.

   Danskundervisningen er et forum for fordybelse og opdragelse til det omgivende samfund. Undervisningen sigter på at arbejde med aktuelle problemstillinger, diskussion og argumentation. Nøgleord for danskfaget er litteraturforståelse, analyse, kreativt tekstarbejde.

   I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i Dansk litteraturs kanon samt alle andre kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres. f.eks. alle skrevne tekster, billeder, reklamer, film og medier.

   Det planlægges, at der som minimum afleveres fire stile året igennem.

   I løbet af skoleåret er der enkelte dansk-temadage, hvor vi bryder skemaet op.

   I årsplanen er der også afsat tid til OSO- og projektopgaveskrivning.

   Vi tilstræber, at holdstørrelsen er omkring 20 elever, således at der er tid til dig i undervisningen.

   Engelsk

   Der undervises efter de af ministeriet fastsatte læseplaner. I den daglige undervisning forventer vi, at du er aktiv og engageret.

   Undervisningen i 10. klasse er naturligvis en faglig overbygning i forhold til 9. klasses pensum. Derfor stilles der også større krav. Der lægges stor vægt på tale- lytte- og læsestrategier. Grammatikken arbejder vi også intensivt med bl.a. gennem øvelser og frie skriftlige opgaver.
   I forhold til 9. klasse, skal du på dette niveau påregne at arbejde mere med grammatik og skriftlige opgaver, da FP10-prøven inkluderer en skriftlig prøve.

 • Opbygning og prioritering af fag
  • Info om fagpakke 2016-17

   Grundlovsdag er vores store ”skema-fag-informations-dag”. På denne dag orienteres kommende årgang om fag, skemamuligheder og begrænsninger. Med andre ord: en stor del af det du kan møde i næste års undervisning. OBS: valgfag præsenteres og vælges først efter skolestart.

   Angående valgfag, så arbejder vi med to valgfagsperioder; en fra august til december, og en fra januar til maj. Nogle valgfag afsluttes derfor til jul, og andre vælges for hele året. I december vælges valgfag for 2. semester. Ved denne lejlighed vurderer vi vores fagpakke og kan derfor ikke garantere, at alle fag ”genopslås”.

   Det er vigtigt at gøre helt tydeligt, at der ikke er frit valg blandt valgfagene, da de ligger på samme skemaposition som andre fag og derfor er i ”konkurrence” med andre fag.
   Dit ønskevalgfag KAN derfor være udelukket på grund af dit linjefag.

   Vores prioritering af fagpakken

   Vigtigst! – Obligatoriske fag: Obligatorisk gymnastik, dansk, matematik, engelsk. 9. klasse skal ydermere have fysik/kemi, biologi, geografi, idræt, samfundsfag, kristendom og historie.

   2. lag – linjefag: Spring, Rytme, TeamGym, Grand Prix, Friluft, Drengefodbold, Dans.

   3. lag – tilbudsfag: Fysik/kemi (FP10), tysk (for 10. klasseelever gælder, at de kan vælge ét af de to tilbudsfag).

   4. lag – valgfag: f.eks. Pigespring, drengefodbold, KREA, begynderspring, springkoncept, tons, Det hemmelige fag, volleyball.

   Din afklaring til Grundlovsdag bør gå på:

   1. Hvilket linjefag ønsker du? Det skal være styrende for dine andre valg…

   2. Ønsker du tilbudsfag? (FP10: tysk/fysik – FP9: tysk)

   3. Valgfag præsenteres og vælges efter skolestart i august.

   Med hensyn til linjefag, så garanterer vi dig, at du kan få det fag, du prioriterer højest.

 • Tilbudsfag
  • Tysk – 10. klasse

   Kravene skærpes på FP10 i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer.

   Generelt øges niveauet på FP10, således at eleverne opbygger viden, strategier og færdigheder, der forbereder dem til undervisning på gymnasieniveau. Specielt i forhold til grammatikken.

   Skoleåret byder på et udvidet antal tyske tekster, hvor eleverne får større mulighed for en forståelse, fordybelse og en bredere indsigt i materialet. Der arbejdes med lærings- og kommunikationsstrategier, således at elevernes forståelse for faget udbygges og effektiviseres.

   På FP10 kombineres elevernes viden, formåen og kreativitet i tyskundervisningen.
   Dette kommer til udtryk ved selvstændige mundtlige oplæg samt i grupper, fælles debat i plenum, gruppearbejde med fokus på de i den angivne opgave konkret stillede rammer.

   Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i elevernes færdigheder og udbygges i forhold til elevens formåen, kompetencer og ihærdighed sammenholdt med de fra Undervisningsministeriets udstukne krav.

   I løbet af skoleåret arbejdes blandt andet med skriftlige opgaver og afleveringer. Det er en forudsætning, at man har haft tysk siden 7. klasse.

   Skoleåret afsluttes med en skriftlig og en mundtlig prøve.

   Tysk – 9. klasse

   På FP9 arbejdes der primært med læse- , tale-, lytte-, lærings-, og kommunikationsstrategier og den almene grammatik på FP9-niveau.

   Gennem skoleåret arbejdes med tyske tekster, hvor eleverne får mulighed for forståelse, fordybelse og indsigt i materialet, hvorefter eleverne kan kombinere deres viden kreativt ved mundtlige oplæg, gruppearbejde, filmtekniske virkemidler eller anden form for illustrationer ud fra de givne rammer.

   Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets stillede krav. Elevernes individuelle formåen vil danne afsæt i forhold til vejledning med henblik på den fremadrettede udvikling, således at elevernes kompetencer, potentiale og ihærdighed tilgodeses bedst muligt.

   Der arbejdes med skriftlige øvelser og frie skriftlige afleveringer.
   Mundtligt og grammatisk rustes eleverne til et videre uddannelsesforløb. Det er en forudsætning, at man har haft tysk siden 7. klasse.

   Skoleåret afsluttes med FP9-prøven i tilfælde af udtræk.

   Fysik/kemi – 10. klasse

   Fysik/kemi er et helårligt tilbudsfag for elever i 10. klasse – det er dog obligatorisk for elever på linjen Science.
   I 10. klasse ønsker vi at lægge et ekstra fagligt niveau på din faglige viden. Derfor skal faget kun vælges, hvis du brænder for fysik og kemi. Sagt med andre ord: Vi betragter ikke faget som et ”holde-ved-lige” fag.
   Undervisningen er fordelt over to ugentlige moduler og tager udgangspunkt i, at eleverne skal have en både praktisk og teoretisk indgangsvinkel til faget og dets færdighedsområder. Da pensum grundet skolens mange andre efterskoleaktiviteter er ret komprimeret, betyder det i praksis, at arbejdet med forsøg oftest foregår i mindre grupper – mens de mere teoretiske overvejelser for en stor dels vedkommende er lærerstyrede. Derudover vil der forekomme afleveringsopgaver i passende tidsintervaller.

 • Valgfag
  • Et udpluk af mulige valgfag

   Følgende fag er eksempler på mulige valgfag…
   Det er vigtigt for os at understrege, at udbuddet af valgfag varierer fra årgang til årgang, og at vi derfor ikke kan garantere, at nedenstående hold oprettes.
   Pigespring, Drenge- og Pigefodbold, KREA, Begynderspring, Springkoncept, Massage, Tons, Crossfit, Løb, Fiffige Frøk’ner… (Med ret til ændringer.)