Biologi

I biologi er hovedfokus at udvikle dine naturfaglige kompetencer. Målet med undervisningen er, at du får indblik i, hvordan biologi bidrager til vores forståelse af omverdenen i samspil med de andre naturfag.

I løbet af året skal du lære om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og om hvordan vi anvender naturen og jordens ressourcer. Vi arbejder hen imod, at du skal kunne genkende, formulere og forholde dig til problemstillinger med biologisk indhold.

Der anvendes varierede arbejdsformer, så din interesse og nysgerrighed over for natur, biologi og naturvidenskab udvikles.

Undervisningen skal bidrage til, at du videreudvikler din bevidsthed og ansvarlighed over for vores natur og miljø både lokalt og globalt.

Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

default
Post Written by