Dansk

Vi forventer, at du møder velforberedt op og deltager aktivt i timerne, og til gengæld tilbyder vi dig nogle gode arbejdsvaner, der kan give dig et godt udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb.

Danskundervisningen er et forum for fordybelse og opdragelse til det omgivende samfund. Undervisningen sigter på at arbejde med aktuelle problemstillinger, diskussion og argumentation. Nøgleord for danskfaget er litteraturforståelse, analyse, kreativt tekstarbejde.

I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i Dansk litteraturs kanon samt alle andre kulturelle og sociale fænomener, der kan analyseres. f.eks. alle skrevne tekster, billeder, reklamer, film og medier.

Det planlægges, at der som minimum afleveres fire stile året igennem.

I løbet af skoleåret er der enkelte dansk-temadage, hvor vi bryder skemaet op.

I årsplanen er der også afsat tid til OSO- og projektopgaveskrivning.

Vi tilstræber, at holdstørrelsen er omkring 20 elever, således at der er tid til dig i undervisningen.

default
Post Written by