Engelsk

Der undervises efter de af ministeriet fastsatte læseplaner. I den daglige undervisning forventer vi, at du er aktiv og engageret.
På FP9 arbejdes der primært med tale- lytte- og læsestrategier. Grammatikken arbejder vi også med bl.a. gennem øvelser og frie skriftlige opgaver. Skoleåret afsluttes med FP9-prøven.

default
Post Written by