Fysik/kemi – 10. klasse

Fysik/kemi er et helårligt tilbudsfag for elever i 10. klasse – det er dog obligatorisk for elever på linjen Science.
I 10. klasse ønsker vi at lægge et ekstra fagligt niveau på din faglige viden. Derfor skal faget kun vælges, hvis du brænder for fysik og kemi. Sagt med andre ord: Vi betragter ikke faget som et ”holde-ved-lige” fag.
Undervisningen er fordelt over to ugentlige moduler og tager udgangspunkt i, at eleverne skal have en både praktisk og teoretisk indgangsvinkel til faget og dets færdighedsområder. Da pensum grundet skolens mange andre efterskoleaktiviteter er ret komprimeret, betyder det i praksis, at arbejdet med forsøg oftest foregår i mindre grupper – mens de mere teoretiske overvejelser for en stor dels vedkommende er lærerstyrede. Derudover vil der forekomme afleveringsopgaver i passende tidsintervaller.

default
Post Written by