Geografi

Formålet med undervisningen i geografi er, at du tilegner dig viden om jordkloden, verdensdele, lande og grundlæggende principper i forbindelse med solsystemet. Dette med vægt på forståelsen af grundlæggende begreber, geografiske sammenhænge og på vigtige anvendelser af geografi. Undervisningen skal give dig fortrolighed med geografiens arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i hvordan geografi – og geografisk viden – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Der anvendes varierede arbejdsformer, så din interesse og nysgerrighed over for geografi og naturvidenskab udvikles.

Undervisningen skal bidrage til, at du videreudvikler din bevidsthed og ansvarlighed over for vores natur og miljø både lokalt og globalt.

Der udtrækkes én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik). Fysik kan udtrækkes, hvis klassen aflægger den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

default
Post Written by