Historie

Eleverne vil i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik, så de kan bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne vil blive fortrolige med dansk kultur og historie, og i undervisningen vil der inddrages punkter fra historiekanonen.

Faget historie omfatter tre kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Målet for undervisningen er, at:

– Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

– Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.

– Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

default
Post Written by