Info om fagpakke 2018/2019

Grundlovsdag er vores store ”skema-fag-informations-dag”. På denne dag orienteres kommende årgang om fag, skemamuligheder og begrænsninger. Med andre ord: en stor del af det du kan møde i næste års undervisning. OBS: valgfag præsenteres og vælges først efter skolestart.

Angående valgfag, så arbejder vi med to valgfagsperioder; en fra august til december, og en fra januar til maj. Nogle valgfag afsluttes derfor til jul, og andre vælges for hele året. I december vælges valgfag for 2. semester. Ved denne lejlighed vurderer vi vores fagpakke og kan derfor ikke garantere, at alle fag ”genopslås”.

Det er vigtigt at gøre helt tydeligt, at der ikke er frit valg blandt valgfagene, da de ligger på samme skemaposition som andre fag og derfor er i ”konkurrence” med andre fag.
Dit ønskevalgfag KAN derfor være udelukket på grund af dit linjefag.

Vores prioritering af fagpakken

Vigtigst! – Obligatoriske fag: Obligatorisk gymnastik, dansk, matematik, engelsk. 9. klasse skal ydermere have fysik/kemi, biologi, geografi, idræt, samfundsfag, kristendom og historie.

2. lag – linjefag: Spring, Rytme, TeamGym, Grand Prix, Friluft, Drengefodbold, Dans.

3. lag – tilbudsfag: Fysik/kemi (FP10), tysk (for 10. klasseelever gælder, at de kan vælge ét af de to tilbudsfag).

4. lag – valgfag: f.eks. Pigespring, drengefodbold, KREA, begynderspring, springkoncept, tons, Det hemmelige fag, volleyball.

Din afklaring til Grundlovsdag bør gå på:

1. Hvilket linjefag ønsker du? Det skal være styrende for dine andre valg…

2. Ønsker du tilbudsfag? (FP10: tysk/fysik – FP9: tysk)

3. Valgfag præsenteres og vælges efter skolestart i august.

Med hensyn til linjefag, så garanterer vi dig, at du kan få det fag, du prioriterer højest.

default
Post Written by