Matematik

På Gymnastikefterskolen Stevns bliver eleverne i 9. klasse undervist på FP9-niveau. Undervisningen på FP9-niveau er en naturlig viderebygning af 8. klasses matematikundervisning.
Undervisningen på holdene er differentieret og målrettet de forskellige faglige niveauer, der er repræsenteret i klassen. Undervisningen veksler mellem forløb der er lærerstyrede, og forløb hvor eleverne arbejder mere selvstændigt. Dette skal ses i lyset af, at pensum på en efterskole er komprimeret på grund af de mange efterskoleaktiviteter, og hovedvægten ligger derfor på klasseundervisning.
Planlægningen af den faglige undervisning tager sit udgangspunkt i “Fælles mål”, som er undervisningsministeriets faglige rettesnor.
Inddragelsen af it i undervisningen ser vi som en selvfølgehed. Derfor arbejder vi med regneark og dynamiske geometriprogrammer året igennem, i de fagområder der lægger op til dette. I perioder vil computeren være elevens penalhus.
Den daglige undervisning vil blive suppleret af afleveringsopgaver, der er fordelt hensigtsmæssigt over skoleåret. I december måned afholdes skriftlige terminsprøver – også i matematik.
De afsluttende prøver i matematik er som udgangspunkt skriftlig matematik. Ydermere skal lodtrækker ministeriet et fag fra den naturfaglige blok, som kan være mundtlig matematik.

default
Post Written by