Samfundsfag

Eleverne vil i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Faget samfundsfag omfatter fire kompetenceområder: Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder. Målet for undervisningen er, at:

– Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

– Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

– Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

– Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

default
Post Written by