Tysk – 10. klasse

Kravene skærpes på FP10 i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer.

Generelt øges niveauet på FP10, således at eleverne opbygger viden, strategier og færdigheder, der forbereder dem til undervisning på gymnasieniveau. Specielt i forhold til grammatikken.

Skoleåret byder på et udvidet antal tyske tekster, hvor eleverne får større mulighed for en forståelse, fordybelse og en bredere indsigt i materialet. Der arbejdes med lærings- og kommunikationsstrategier, således at elevernes forståelse for faget udbygges og effektiviseres.

På FP10 kombineres elevernes viden, formåen og kreativitet i tyskundervisningen.
Dette kommer til udtryk ved selvstændige mundtlige oplæg samt i grupper, fælles debat i plenum, gruppearbejde med fokus på de i den angivne opgave konkret stillede rammer.

Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i elevernes færdigheder og udbygges i forhold til elevens formåen, kompetencer og ihærdighed sammenholdt med de fra Undervisningsministeriets udstukne krav.

I løbet af skoleåret arbejdes blandt andet med skriftlige opgaver og afleveringer. Det er en forudsætning, at man har haft tysk siden 7. klasse.

Skoleåret afsluttes med en skriftlig og en mundtlig prøve.

default
Post Written by