Tysk – 9. klasse

På FP9 arbejdes der primært med læse- , tale-, lytte-, lærings-, og kommunikationsstrategier og den almene grammatik på FP9-niveau.

Gennem skoleåret arbejdes med tyske tekster, hvor eleverne får mulighed for forståelse, fordybelse og indsigt i materialet, hvorefter eleverne kan kombinere deres viden kreativt ved mundtlige oplæg, gruppearbejde, filmtekniske virkemidler eller anden form for illustrationer ud fra de givne rammer.

Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets stillede krav. Elevernes individuelle formåen vil danne afsæt i forhold til vejledning med henblik på den fremadrettede udvikling, således at elevernes kompetencer, potentiale og ihærdighed tilgodeses bedst muligt.

Der arbejdes med skriftlige øvelser og frie skriftlige afleveringer.
Mundtligt og grammatisk rustes eleverne til et videre uddannelsesforløb. Det er en forudsætning, at man har haft tysk siden 7. klasse.

Skoleåret afsluttes med FP9-prøven i tilfælde af udtræk.

default
Post Written by