FAGLIGT
IT

Brug af IT i undervisningen

Vi anvender IT i alle boglige, og i en del praktiske og idrætslige, fag. Vi håber, at alle elever har mulighed for at medbringe en bærbar computer.

Skolen har trådløst netværk med en fiberforbindelse på 100/100 Mbit.

Skolens trådløse netværk bruger WPA-personal krypteringsprotokol. De fleste nye computere understøtter denne sikkerhedsprotokol. Det forventes at elevernes computer er udstyret med et fungerende antivirus program.

Brug af IT til de skriftlige prøver

Skolen stiller følgende til rådighed:

– Lokale med “strøm-centraler”. Hver enkelt elev bør medbringe egen forlængerledning.

– Printere til udskrivning via USB-nøgle. Eleven skal selv medbringe tom USB-nøgle.

– Skolen udfærdiger skabelon med side-hoved/fod. Denne skabelon skal benyttes, og bliver elektronisk tilgængelig for skolens elever. Det er den enkelte elevs ansvar at downloade eller overføre korrekt skabelon, og være sikker på hvordan skabelonen brugertilpasses.

– Elektronisk ordbog som kan benyttes offline. Det er den enkelte elevs ansvar at downloade denne til offline brug.

– Alt papir til kladde, indføring og udprintning.

Eget udstyr

– PC med egen software: Tekstbehandling, evt. med stavekontrol, ordbøger og regneark.

– USB-nøgle kun indeholdende skabelon med sidehoved/-fod ved brug af skolens printere.

– Egen printer hvis man ikke ønsker at benytte USB-nøgle og skolens printer. Hvis eleven ikke selv har printer med, skal ventetid ved udprintning via USB-nøgle påregnes.

– Eleven skal have anvendt programmerne og udprintningen med et godt resultat til daglig.

– Harddiske og USB-nøgle skal være tømt for enhver form for færdige tekster, som evt. kan bruges i prøvesammenhæng.

– Kun i forvejen aftalte tekstbehandlingsprogrammer, regneark og ordbøger må startes.

– Eleven kan ikke forvente at få teknisk assistance, men skal være indstillet på at gøre arbejdet færdigt i hånden i tilfælde af maskinstop eller strømsvigt, som ikke umiddelbart kan løses af tilsynsførende. Man kan i så fald heller ikke forvente at få ekstra tid.

Skolen har ikke forsikret elevernes udstyr.