OM STEVNS
Åbenhed

Bestyrelsesarbejde – med mere…

Her på siden samles dokumentation fra bestyrelsens arbejde, og andre dokumenter der forventes offentliggjort.

I menuen til højre kan man blandt andet hente dokumenter omhandlende skolens vedtægter, bestyrelsens selvevaluering, skoleårets start og slut og arbejdsmiljø.

Tilgængelighed

Gymnastikefterskolen Stevns består af mange forskellige typer af bygninger, da skolens bygningsmasse er opført i mange etaper.

Yderligere er skolen mere end 115 år, hvilket ligeledes bidrager til stor diversitet i struktur og tilgængelighed.

Adgang til skolens kontor, foredragssal, spisesal, lærerværelse samt haller må betegnes som værende let tilgængelig, da disse er i stueplan.

De fleste elevværelser og undervisningslokaler ligger derimod på etagerne, som kun kan nås via trapper. Skolen som helhed kan næppe betegnes som handicap-venligt indrettet.

Skolekreds

Alle efterskoler skal ifølge loven have en skolekreds. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at den har et bagland, der bakker den op. Her på Gymnastikefterskolen Stevns har vi naturligvis også en skolekreds, og nye medlemmer er meget velkomne. Skolekredsen er ikke kun for forældre til nuværende eller tidligere elever men også for andre, der har en interesse i skolen. Læs mere om, hvad skolekredsen er, om tilmelding m.m. i brevet fra menuen til højre.

Oplysning om prøvekarakterer

Oplysning om afgivne prøvekarakterer kan findes gennem Uni-Cs system. Følg følgende links:
Karakterfordeling findes her.
Karaktergennemsnit findes her.

Inklusion

Gymnastikefterskolen Stevns er en skole for alle. Vi har en ambition om, at alle som ønsker at være en del af Stevns, skal have mulighed for at blive en del af Stevns. Det betyder ikke, at vi er specialister i specialundervisning, læsekonsulenter eller socialpædagoger, men at vi har et beredskab, så vi kan hjælpe de fleste. Det er vigtigt for os at præcisere, at vi ikke er en specialskole, hverken i forhold til specialundervisning eller inklusion. Hent mere info i downloadmenuen til højre.

Sociale klausuler

På Gymnastikefterskolen Stevns tilstræber vi at leve op til arbejdsmarkedets ønske om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår svarende til minimum 3,5%. Det er vores ønske at skabe mulighed for at ansætte medarbejdere under særlige vilkår, så de kan løfte en vigtig arbejdsopgave hos og samtidig få et meningsfyldt jobmæssigt indhold i deres hverdag.
I regnskabsåret 2021 har vi på Gymnastikefterskolen Stevns haft to medarbejdere i flexjob (§2, stk. 2.). Én person i den tekniske afdeling og én person som lærer.
Disse ansættelser svarer til, at 5,9% af den samlede medarbejderstab er ansat på særlige vilkår.
I regnskabsåret 2022 er det vores forventning, at graden af ansatte på særlige vilkår igen vil ligge omkring 6%.
Vi er derfor af den overbevisning, at vi fortsat ansættelsesmæssigt vil ligge fornuftigt i forhold til de forventede 3,5%.

Historisk:
2020: 5,9% af medarbejderstaben.
2019: 6,6% af medarbejderstaben.
2018: 6,3% af medarbejderstaben.
2017: 7,0 % af medarbejderstaben.
2016: 10,9 % af medarbejderstaben.
2015: 10,9% af medarbejderstaben.
2014: 10,0% af medarbejderstaben.

Handlingsplan for skolens undervisningsmiljø

Ledelsen foretager hvert forår en vurdering af skolens undervisningsmiljø. Læs mere i dokumentet til højre.