ELEV




Elevmøde

Det årlige Elevmøde for skolens tidligere elever er en mangeårig tradition og et stort tilløbsstykke. Her udveksles i overflod af gensynsglæde, smil, kram og gode minder.

Dagen indledes med jubilarfrokost, hvorefter de øvrige årgange ankommer og tager del i festlighederne. Dagen sluttes med opvisning af den nuværende årgang på skolen.

Årets Elevmøde er lørdag d. 28. august 2021
Se program nedenfor

Program kun for jubilarer:

(dvs. 5, 10, 15, 20, 25..…..år regnet fra det år du forlod skolen)

Kl. 11.00-13.30 Frokost, medbring gerne billeder J

Kl. 13.30 Foto af jubilarhold ved ”Birgit”

Kl. 15.00-16.00 Gymnastikopvisning af elevhold 20/21

Af hensyn til køkkenet er det absolut nødvendigt at tilmelde sig jubilarfrokosten ved at indbetale 100,00 kr. pr. person til Nordea Bank reg. nr. 2233 kontonr. 0340304624 (Husk at påføre navn og afgangsår).

Tilmelding og betaling senest d. 14. august 2021– der er ikke mulighed for eftertilmelding.

Da vi jo gerne vil se så mange jubilarer som muligt, må du meget gerne gøre en indsats for at samle din årgang. Brug evt. Facebook til det.

Program for ikke jubilarer:

Kl. 14.00-14.30 Kaffe/te

Kl. 15.00-16.00 Gymnastikopvisning af elevhold 20/21

Kl. 16.00-17.00 Aktiviteter (socialt samvær, spring m.m.) Husk skiftetøj!

Kl. 17.00 Afslutning og tak for denne gang

Vi håber at se så mange som muligt til elevmødet på Gymnastikefterskolen Stevns, og minder om, at skolens regler vedr. spiritus og alkohol selvfølgelig også gælder denne dag.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig dag.