ELEV
Elevmøde

Det årlige Elevmøde for skolens tidligere elever er en mangeårig tradition og et stort tilløbsstykke. Her udveksles i overflod af gensynsglæde, smil, kram og gode minder.

Dagen indledes med jubilarfrokost, hvorefter de øvrige årgange ankommer og tager del i festlighederne. Dagen sluttes med opvisning af den nuværende årgang på skolen.

OBS: Der er nu lukket for tilmelding til jubilarmiddag

lørdag d. 6. maj 2023

Program kun for jubilarer:

(dvs. 5, 10, 15, 20, 25…  år regnet fra det år du forlod skolen)

 

Kl. 11.00-13.30             Frokost, medbring gerne billeder 

Kl. 13.30                       Foto af jubilarhold ved ”Birgit”

Kl. 15.00-16.00            Gymnastikopvisning af elevhold 22/23 og Stevns Elite

 

Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt at tilmelde sig jubilarfrokosten.

Indbetaling af 150,00 kr. pr. person til Nordea Bank reg. nr. 2233 kontonr. 0340304624. (Husk at påføre navn og afgangsår.)

 

Tilmelding og betaling senest d. 15. april 2023 – eftertilmelding er ikke muligt.

 

Vi vil gerne gense så mange jubilarer som muligt, gør hvad I kan for at samle jeres årgang fx via facebook.

                                                         

Program for ikke jubilarer:     

                          

Kl. 14.00-14.30            Kaffe/te

Kl. 15.00-16.00            Gymnastikopvisning af elevhold 22/23 og Stevns Elite

Kl. 16.00-17.00             Socialt samvær

Kl. 17.00                       Afslutning og tak for i dag.

 

Vi håber at se så mange som muligt til elevmødet på Gymnastikefterskolen Stevns.

Husk, at skolens regler vedr. alkohol/spiritus selvfølgelig også gælder denne dag.

 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig dag.

 

Venligst

Gymnastikefterskolen Stevns

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig dag.