Gymnastik

Et spring af dimensioner. Dét er, hvad du kommer til at opleve som elev på Gymnastikefterskolen Stevns. Og det gælder både helt generelt, og i særdeleshed hvad angår gymnastikken. Vores springfaciliteter er de bedste på Sjælland, og vores professionelle og kreative gymnastiklærere står klar til at udfordre dig og lære alt det bedste fra sig.

Fælles elevopvisning

Vores store elevopvisning, hvor samtlige af skolens elever deltager, er et tilløbsstykke i hele landet, når opvisningssæsonen sætter i gang. Relevante opvisningsplaner, -programmer m.m. vil ligge til download i menuen til højre.

Obligatorisk gymnastik

Den obligatoriske gymnastik bliver vægtet højt i vores skema og består af rytmisk gymnastik for pigerne og rytmisk gymnastik og spring for drengene.

Links til øvrige sider om gymnastik

Få information om de forskellige linjefag med gymnastik via siden her.

Få information om vores forskellige Camps på siden her.

Stevns Elite

Stevns Elite er et udtaget opvisningshold af tidligere elever, som repræsenterer skolen ved forskellige opvisninger. Vi ønsker med holdet at give tidligere elever muligheden for at vende tilbage til skolen og få gode oplevelser med gymnastikken samt forbedre deres gymnastiske kunnen. Derved håber vi, at de rundt omkring i foreningerne kan være med til at udvikle gymnastikken. Holdet laver ca. 10-12 opvisninger hver sæson både på skolen og til diverse opvisninger og stævner. Det er muligt at booke holdet til en opvisning mod dækning af transportudgifter.

Læs mere om Stevns Elite på siden her.