Skolestart og intro

Skolestart

Første skoledag. Dén dag er helt speciel, og det hvad enten man er seks eller fjorten år gammel. På Gymnastikefterskolen Stevns har vi det privilegium at kunne holde første skoledag hvert år og hver gang at modtage unge, forventningsfulde og spændte elever.

Forud for dagen er der udsendt velkomst-, informationsbreve og pakkelister til de kommende elever. På første skoledag indkvarteres alle på deres værelser, og der er fælles velkomst i hallen med velkomsttale af forstanderen og en kort præsentation af alle skolens medarbejdere. Efter et lille informationsmøde for forældrene sendes de hjem. Og så er efterskolelivet startet!

Skolestart for Årgang 23/24  følger.

Intro

Den første uge er introuge. Her begynder vi stille og roligt at ryste eleverne sammen og lære hinanden at kende. Kontaktgrupperne spiller en vigtig rolle, og de er i disse mindre grupper, hovedparten af ugens aktiviteter foregår. Det er med til at give den enkelte tryghed i det store fællesskab.

Introugen byder på en masse forskellige aktiviteter og kan variere lige fra cykeltur, lejrpladshygge og gymnastik til sangtime, valg af valgfag, skadesforebyggelse og ”find en ven”.

Eleverne får udleveret skemaet for introugen, efter de er ankommet den første dag.